سامانه درخواست بازرسی اسباب بازی

قابل توجه ترخیص کاران و صاحبان کالا

موارد زیر جهت نمونه برداری از کالای وارداتی می بایست رعایت گردند :

۱ – همراه داشتن کلیه اسناد در زمان بازرسی

۲ – داشتن پکینگ لیست یا لیست عدل بندی دقیق محموله

۳ – انجام جابجایی کانتینر به محوطه ارزیابی

۴ – فک پلمپ کانتینرها در حضور بازرس

۵ – تامین نیروی کارگری جهت تخلیه کالا و یا ایجاد تونل در کانتینر

۶ – در صورت عدم تامین به موقع نیروی کارگری نوبت بازرسی لغو و مسئولیت به عهده صاحب کالا می باشد.

۷ – همکاری مناسب و عدم ایجاد تاخیر یا دخالت در امر نمونه برداری

۸ – ارائه نمونه های پلمپ شده به واحد صدور مجوز مربوطه

۹ – عدم دخل و تصرف در نمونه های پلمپ شده (هر گونه دخل و تصرف در نمونه ها پیگرد قانونی داشته و مسئولیت مستقیم با صاحب کالا می باشد.